Facebook Twitter Addthis

Xingtong Yao

Born in: Harbin, Heilongjiang, China
Birthday: April 12, 1983
Movies
DVD Release Date
Iron Mask (2019) Adventure, Fantasy
Starring: Jason Flemyng, Xingtong Yao, Jackie Chan
PG-13: 4.7
Chinese Zodiac (2012) Action, Adventure
Starring: Jackie Chan, Shu Qi, Xingtong Yao
PG-13: 6.0